Về GCOMM

Thành lập năm 2011, GCOMM là một trong những công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu trong các dự án tích hợp. Với sự thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, đầu tư phát triển về công nghệ GCOMM tự hào là đối tác lý tưởng cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Chúng tôi mong muốn trở thành công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, cung cấp các giải pháp và thông tin mới lạ mang lại giá trị cho khách hàng và xã hội.

 

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược chất lượng cao, giúp khách hàng đạt được mục tiêu và phát triển kinh doanh của họ.

 

Giá Trị Cốt Lõi

Sản phẩm dịch vụ đầy tính sáng tạo, chất lượng cao
1
Sản phẩm dịch vụ đầy tính sáng tạo, chất lượng cao
Tích hợp các giải pháp từ nghiên cứu thị trường đến tư vấn doanh nghiệp
2
Tích hợp các giải pháp từ nghiên cứu thị trường đến tư vấn doanh nghiệp
Tinh chỉnh giải pháp dựa trên sự thấu hiểu đầy đủ sâu sắc từ góc nhìn khách hàng doanh nghiệp
3
Tinh chỉnh giải pháp dựa trên sự thấu hiểu đầy đủ sâu sắc từ góc nhìn khách hàng doanh nghiệp
Phản ứng nhanh, linh hoạt, chất lượng cao
4
Phản ứng nhanh, linh hoạt, chất lượng cao
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, nâng cao giá trị phục vụ
5
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, nâng cao giá trị phục vụ
Giá Trị Cốt Lõi