Tuyển dụng

Phát triển chuyên môn
Phát triển chuyên môn

Tại GCOMM, chúng tôi coi trọng việc học hỏi liên tục và phát triển chuyên môn. Là một nhân viên, bạn sẽ có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo và sự kiện ngành công nghiệp để nâng cao kỹ năng và kiến thức về nghiên cứu thị trường và tư vấn. Cơ hội này sẽ giúp bạn phát triển và thành công trong sự nghiệp trong một môi trường hỗ trợ và năng động.

Dự án đa dạng
Dự án đa dạng

Làm việc tại GCOMM sẽ giúp bạn tiếp xúc với một loạt các dự án trong nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau. Bạn sẽ có cơ hội làm việc với đa dạng khách hàng, tiến hành nghiên cứu, phân tích dữ liệu và đưa ra những thông tin chiến lược và đề xuất định hướng. Sự tiếp xúc này sẽ mở rộng kiến thức và kỹ năng của bạn, đồng thời mang đến những thách thức mới và thú vị. Làm việc với các Manager, GM của các công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Heineken, Nivea, CocaCola...

Văn hóa làm việc hợp tác
Văn hóa làm việc hợp tác

Chúng tôi xây dựng một văn hóa làm việc hợp tác và mang tính bao dung, nơi mà công việc nhóm và chia sẻ ý tưởng được khuyến khích. Là thành viên của đội ngũ chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội cộng tác với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và những người có uy tín trong lĩnh vực này. Môi trường làm việc hợp tác này không chỉ làm giàu kinh nghiệm làm việc của bạn mà còn tạo cơ hội gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ có giá trị.

Vị trí tuyển dụng

Số lượng: 1

Thời hạn: