Về GCOMM

13/03/2023Về GCOMM
Thành lập năm 2011, GCOMM là một trong những công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu trong các dự án tích hợp. Với sự thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, đầu tư phát triển về công nghệ GCOMM tự hào là đối tác lý tưởng cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế