Nhân khẩu của Việt Nam năm 2030

28/05/2023Tin tức nổi bật

Theo một nghiên cứu của Euromonitor International, trong năm 2030 được dự báo dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 106 triệu dân, tăng trưởng 11.2% so với năm 2017. Trong đó, có 20,6% dân số ở độ tuổi 0 - 14 tuổi, 67% ở độ tuổi 15 - 64 tuổi và 12,4% là trên 65 tuổi.

Dân số Việt Nam có dấu hiệu già hóa và độ tuổi trung bình sẽ tăng từ 31,2 tuổi (2017) lên 37 tuổi (2030). So với các nước Châu Á Thái Bình Dương, tốc độ già hóa của Việt Nam nhanh hơn mức trung bình là 31,2 (2017) và dự kiến tăng lên 35,1 (2030).

Số người trong độ tuổi 15 - 64 được dự đoán sẽ giảm còn 67% vào năm 2030 trong khi năm 2017 đã đạt 69,8%. Tuy nhiên, dân số già từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng thêm 6,4 triệu người từ năm 2017 đến 2030. Một kết quả khả quan hơn trong nghiên cứu chính là tuổi thọ trung bình sẽ tăng từ 76,5 tuổi (2017) đến 79 tuổi (2030) nhờ các phong trào thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn.
Chính sách “hai con" của chính phủ được thực thi bằng cách ban hành các biện pháp tránh thai, phạt tiền đối với các cặp vợ chồng có nhiều hơn hai con và không cho họ chuyển đến các trung tâm đô thị. Vì thế tỷ suất sinh tại Việt Nam giảm xuống còn 1,9 vào năm 2030 trong khi tỷ suất sinh vào năm 2017 là 2,0 và năm 1980 là 5,0. Tuổi sinh con trung bình của phụ nữ rơi vào khoảng 27 tuổi và đang dần già hóa vào năm 2030.

Tỉ lệ kết hôn dự báo sẽ giảm từ 4,9 (2017) xuống còn 3,9 (2030) và dân số đã kết hôn sẽ tăng từ 53,3% (2017) đến 54,1% (2030). Các tuổi kết hôn của nam và nữ cũng tăng nhẹ từ năm 2017 đến năm 2030. Điều này có thể là nguyên nhân của các yếu tố giảm tỷ suất sinh và tăng tuổi sinh con trung bình của nữ giới.

Các con số dự báo về các yếu tố nhân khẩu học của Việt Nam trong năm 2030 có ý nghĩa dân số ngày càng tăng vì chịu ảnh hưởng các yếu tố tỷ lệ sinh tương đối cao (mặc dù đang giảm) và tuổi thọ đang đà tăng trưởng. Nghiên cứu dự báo này sẽ làm nguồn thông tin đáng tin cậy cho các tổ chức quản lý nhà nước cũng như các vấn đề nhân sự của doanh nghiệp Việt Nam.

Cre: VIETNAM IN 2030: THE FUTURE DEMOGRAPHIC - Euromonitor International

#GCOMM #GCOMMinsightsandgrowth #marketresearch #VietnamMarket